logo
Contact us PDF Print E-mail

Roland Sättler
Kirchstrasse 5
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel.: +49 61 54 / 57 50 01
Fax:
+49 61 54 / 57 50 02
E-Mail: info@serrox.com

 
Payments and banking:
German tax No. 074 710 7250
VAT-ID: DE 214 747 801
 
Banking:
We accept PayPal.

International money transfer:
Sparkasse Darmstadt BLZ 508 501 50
Account No. 28 00 73 29
BIC HELADEF1DAS
IBAN DE 17508501500028007329 

 


 

 

Impressum: Serrox Technischer Handel Roland Saettler, Reinheimer Strasse 41, D-64372 Ober-Ramstadt.
VAT-ID DE214747801. Tel.: +49 6154 575-001 Fax: +49 6154 575-002 E-Mail: info@serrox.com.